افشانه

  • Oxytetracycline Hydrochloride Spray

    اسپری هیدروکلراید اکسی تتراسایکلین

    ارائه آن حاوی: هیدروکلراید اکسی تتراسایکلین 5 گرم (معادل 3.58 درصد وزنی / وزنی) و یک رنگ نشانگر آبی. نشانه ها: این یک اسپری جلدی برای درمان پوسیدگی پا در گوسفند و عفونت های موضعی ناشی از ارگانیسم های حساس به اکسی تتراسایکلین در گاو ، گوسفند و خوک است. دوز و تجویز برای درمان پوسیدگی پا ، اسفنج ها باید قبل از تجویز تمیز و مرتب شوند. زخم ها باید قبل از تزریق تمیز شوند. گوسفندان معالجه شده باید به خیابان اجازه دهند ...